ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563

ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563

           เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการต่าง ๆ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์      

อ่านเพิ่มเติม...

การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตฯ

โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตฯ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสที่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสิ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหมายเลข 2367(ถนนกมลาไสย – หนองแปน) เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานจอดรถ โบราณสถานเมืองฟ้าแดด พระธาตุยาคู หมู่ ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในนามของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

          วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 10.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

           วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12

ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ รับฟังการรายงานผลความคืบหน้าโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ร่วมโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำ นักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563

  ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

 • การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้ภายในและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามแผนปฏิ

 • โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตฯ

  โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูร

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวั

 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัต

 • พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

  พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

 • ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12

  ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงม

 • ร่วมโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  ร่วมโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผ

 • ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

  ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-1381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.