covid new

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2563

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2563

        เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา

 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563” โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฎิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

        เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ ศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดสว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

          เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564

          เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

           เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2563

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์

 • พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

  พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการประเมินความเหมา

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่

 • กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้คว

 • โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564

  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัด

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่

 • พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

  พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระ

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.