แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่20/07/61 เขียนโดย admin 30
โครงการกิจกรรมกาแฟยามเย็น ครั้งที่7/61 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 31
ถนนสายบุญ เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 26
การขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่18/07/61 เขียนโดย admin 24
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 16/07/61 เขียนโดย admin 37
ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงฯ โครงการKalasin Happiness Model วันที่16/07/61 เขียนโดย admin 33
แถลงข่าวการประมูล ทะเบียนเลขสวย หมวด กต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 27
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 26
การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการ Kalasin happiness model เขียนโดย admin 38
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่2 เขียนโดย admin 33
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.