แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะำทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ปฏิบัติการ) 26/03/61 เขียนโดย admin 13
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผู้เสียชีวิตจากอุบัิติเหตุรถทัวร์รับจ้าง 24/03/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ 22/03/61 เขียนโดย admin 16
โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 22/03/61 เขียนโดย admin 21
ประชุม ชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ VDO Conference ครั้งที่6/61 เขียนโดย admin 25
กิจกรรม "กาแฟยามเย็น" 21/03/61 เขียนโดย admin 16
โครงการ "ปั้นดาว" 16/03/61 เขียนโดย admin 28
วันสตรีสากล ครอบครัวและสตรีชาวกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 16/03/61 เขียนโดย admin 16
พลังสตรีกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 15/03/61/ เขียนโดย admin 19
การประชุมผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 08/03/61 เขียนโดย admin 38
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.