แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61 05/06/61 เขียนโดย admin 38
ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61 เขียนโดย admin 43
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 37
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61 เขียนโดย admin 29
ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61 เขียนโดย admin 30
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 52
ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61 เขียนโดย admin 37
ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61 เขียนโดย admin 63
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 35
ประชุมโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61 เขียนโดย admin 37
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.