แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพชีิวิตคนจนขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์(ระยะที่1) วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 13
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 27/06/61 เขียนโดย admin 23
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่22/06/61 เขียนโดย admin 31
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่9/2561 วันที่21/06/61 เขียนโดย admin 27
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ วันที่19/06/61 เขียนโดย admin 41
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที่1 และวางแผนโครงการฯ ระยะที่2 วันที่14/06/61 เขียนโดย admin 32
โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020 วันที่ 14/06/61 เขียนโดย admin 50
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Kalasin Happiness Model วันที่13/06/61 เขียนโดย admin 34
ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 30
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่8/2561 เขียนโดย admin 45
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.