แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การใช้งานเน็ตหมู่บ้านนวัตวิถี วันที่28/08/61 เขียนโดย admin 71
พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่22/08/61 เขียนโดย admin 52
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่22/08/61 เขียนโดย admin 49
แสดงเจตนารมณ์ ครอบครัวสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด โครงการครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 43
ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่26/07/61 เขียนโดย admin 25
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ครั้งที่4/61 เขียนโดย admin 24
โครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 26
ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 24
การตรวจเยี่ยมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 27
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่23/07/61 เขียนโดย admin 31
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.