แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงฯ โครงการKalasin Happiness Model วันที่16/07/61 เขียนโดย admin 19
แถลงข่าวการประมูล ทะเบียนเลขสวย หมวด กต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 12
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 13
การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการ Kalasin happiness model เขียนโดย admin 15
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่2 เขียนโดย admin 15
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 25
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่2/61 วันที่03/07/61 เขียนโดย admin 12
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันที่02/07/61 เขียนโดย admin 19
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 15
ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 19
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.