แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 31
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ อ.สหัสขันธ์ วันที่27/10/61 เขียนโดย admin 32
ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ่คุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 33
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 28
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 23
โครงการจังหวัดเคลื่อน ประจำเดือนตุลาคม วันที่22/10/61 เขียนโดย admin 39
ถนนสายบุญ ประจำเดือน ตุลาคม วันที่17/10/61 เขียนโดย admin 20
แถลงผลงาน Kalasin Happiness Model ประจำปี61 วันที่09/10/61 เขียนโดย admin 33
โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่09/10/61 เขียนโดย admin 30
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่2 5-6/09/61 เขียนโดย admin 39
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.