แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครั้งที่3 24/01/61 เขียนโดย admin 56
ร่วมเป็นเกียรติสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ปี61 เขียนโดย admin 42
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่4 เขียนโดย admin 44
วันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/01/2561 เขียนโดย admin 40
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 23/01/2561 เขียนโดย admin 40
สัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เขียนโดย admin 51
กาฬสินธุ์โมเดล : กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019 เขียนโดย admin 51
โครงการพัฒนาหนองเลิงเปือยฯ 19/01/61 เขียนโดย admin 46
กาแฟยามเช้า ประจำเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 47
จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 51
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.