แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
“กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 11
ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 18/04/61 เขียนโดย admin 24
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 13
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สงกรานต์ปี61 11/04/61 เขียนโดย admin 14
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์2561 ผ่านระบบ Video Conference 11/04/61 เขียนโดย admin 15
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 10/04/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) ครั้งที่3/2561 เขียนโดย admin 10
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06/04/61 เขียนโดย admin 16
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวฃศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 05/04/61 เขียนโดย admin 12
การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 04/04/61 เขียนโดย admin 19
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.