แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.กาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 24
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 17
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปลาร้าโลก เขียนโดย admin 29
ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ เขียนโดย admin 18
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 37
โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต วันที่ 8/11/61 เขียนโดย admin 39
นุ่งผ้าไทยเข้าวัดในวันธรรมสวนะ เขียนโดย admin 40
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 32
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 34
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล (ตุลาคม 2561) เขียนโดย admin 24
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.