แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 13
การตรวจเยี่ยมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 14
พิธีลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่23/07/61 เขียนโดย admin 16
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่23/07/61 เขียนโดย admin 14
โครงการอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่20/07/61 เขียนโดย admin 13
โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่20/07/61 เขียนโดย admin 14
โครงการกิจกรรมกาแฟยามเย็น ครั้งที่7/61 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 13
ถนนสายบุญ เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 11
การขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่18/07/61 เขียนโดย admin 10
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 16/07/61 เขียนโดย admin 18
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.