แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 08/02/61 เขียนโดย admin 45
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาความยากจน จ.กาฬสินธุ์ 02/02/61 เขียนโดย admin 70
ประชุมหารือ ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 02/02/61 เขียนโดย admin 62
ประชุมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑล จ.กาฬสินธุ์ 31/01/61 เขียนโดย admin 62
การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่31/01/61 เขียนโดย admin 65
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่5 31/01/61 เขียนโดย admin 50
ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน จ.กาฬสินธุ์ 30/01/61 เขียนโดย admin 53
กิจกรรมสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์ 30/01/61 เขียนโดย admin 43
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 42
ประชุมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ปี61 วันที่26/01/61 เขียนโดย admin 44
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.