แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 16
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่่28/07/61 เขียนโดย admin 15
แสดงเจตนารมณ์ ครอบครัวสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด โครงการครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 13
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ และพระเจ้าอยู่หัว วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 14
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่26/07/61 เขียนโดย admin 11
ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่26/07/61 เขียนโดย admin 11
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น ถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่25/07/61 เขียนโดย admin 10
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ครั้งที่4/61 เขียนโดย admin 8
โครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 9
ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 12
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.