แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจรับรองการประชุม PMQA ฉบับที่2 เขียนโดย admin 31
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/61 เขียนโดย admin 32
ประชุมตรวจรับรอง PMQA 19/02/61 เขียนโดย admin 48
ประชุมโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่1 19/02/61 เขียนโดย admin 55
แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Kalasin Happiness Model 14/02/61 เขียนโดย admin 55
กาแฟยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61 เขียนโดย admin 42
ประชุมซักซ้อมโครงการไทยนิยม ยั้งยืน 13/02/61 เขียนโดย admin 41
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีพ.ศ.2561 เขียนโดย admin 37
ประชุมการจัดงาน 224 กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีพ.ศ.2561 เขียนโดย admin 42
ประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านพลังงาน 12/02/61 เขียนโดย admin 38
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.