แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 21
ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61 เขียนโดย admin 17
ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61 เขียนโดย admin 25
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 16
ประชุมโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61 เขียนโดย admin 22
Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020 02/05/61 เขียนโดย admin 22
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 30/04/61 เขียนโดย admin 14
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่9 ประจำพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 9
ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาล “ดีโนศิลป์ ถิ่นอาร์ต”@ตลาดโรงสี 27/04/61 เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่2/61 27/04/61 เขียนโดย admin 10
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.