แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 0
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ เขียนโดย admin 1
ประชุม VDO Conference เขียนโดย admin 1
ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 68
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เขียนโดย admin 17
ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เขียนโดย admin 26
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ในสังกัด ก.มหาดไทย ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 15
ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 23
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ เขียนโดย admin 20
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย admin 44
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.