แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รวมพลังสร้าง "Kalasin Green Market" เขียนโดย admin 22
สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (ครั้งที่ ๔) เขียนโดย admin 21
สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (ครั้งที่ ๓) เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 22
ร่วมกิจกรรม "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" เขียนโดย admin 29
ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) เขียนโดย admin 22
ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายบุญ เขียนโดย admin 19
ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ เขียนโดย admin 22
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 18
ร่วมกิจกรรม "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" เขียนโดย admin 19
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.