แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการ "ปั้นดาว" 16/03/61 เขียนโดย admin 2
วันสตรีสากล ครอบครัวและสตรีชาวกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 16/03/61 เขียนโดย admin 2
พลังสตรีกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 15/03/61/ เขียนโดย admin 2
การประชุมผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 08/03/61 เขียนโดย admin 22
โครงการ อบรมจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 08/03/61 เขียนโดย admin 22
เตรียมความพร้อมเพื่อติดตามและรายงานโครงการ แก้ปัญหาความยากจน 07/03/61 เขียนโดย admin 23
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ รอบที่1 05/03/61 เขียนโดย admin 25
ประชุมโครงการ Smart City จังหวัดกาฬสินธุ์ 05/03/61 เขียนโดย admin 28
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 02/03/61 เขียนโดย admin 26
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 33
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.