แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 2
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 3
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ เขียนโดย admin 3
“ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน” เขียนโดย admin 18
ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563 เขียนโดย admin 20
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 17
ตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2563 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 33
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 37
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.