แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 16
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 9
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 10
ร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 16
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 9
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 9
โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (29 พฤศจิกายน 2562) เขียนโดย admin 10
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 22
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 10
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เขียนโดย admin 12
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 7
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 20
ประชุม/หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 20
ร่วมประชุมกลุ่มอำเภอ ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 13
กิจกรรม “ธรรมะในดวงใจ” เขียนโดย admin 34
ร่วมพิธีวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 20
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 เขียนโดย admin 27
ร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 25
โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (1 พฤศจิกายน 2562) เขียนโดย admin 36
ร่วมชมนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” เขียนโดย admin 29
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-1381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.