แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) เขียนโดย admin 3
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 3
พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 2
กิจกรรม Big Cleaning Day เขียนโดย admin 19
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 15
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ เขียนโดย admin 21
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 23
กิจกรรม“ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 29
ประชุมเตรียมจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 34
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 23
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 24
ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว “นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่ 2 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ กา-สิน แล่นเด้อ 2021 เขียนโดย admin 26
กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) เขียนโดย admin 25
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 24
ประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน (ผ่านระบบ Video Conference) เขียนโดย admin 26
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 31
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว “นำฮอยทวารวดี ปีใหม่ เมืองฟ้าแดด” จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่ 2 เขียนโดย admin 24
ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 25
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 19
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.