แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที่1 และวางแผนโครงการฯ ระยะที่2 วันที่14/06/61 เขียนโดย admin 4
โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020 วันที่ 14/06/61 เขียนโดย admin 3
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Kalasin Happiness Model วันที่13/06/61 เขียนโดย admin 2
ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 4
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่8/2561 เขียนโดย admin 12
พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61 05/06/61 เขียนโดย admin 10
ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61 เขียนโดย admin 11
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 20
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61 เขียนโดย admin 14
ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 21
ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61 เขียนโดย admin 17
ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61 เขียนโดย admin 25
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 16
ประชุมโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61 เขียนโดย admin 22
Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020 02/05/61 เขียนโดย admin 22
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 30/04/61 เขียนโดย admin 14
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่9 ประจำพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 9
ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาล “ดีโนศิลป์ ถิ่นอาร์ต”@ตลาดโรงสี 27/04/61 เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่2/61 27/04/61 เขียนโดย admin 10
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 22
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 10
โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 25/04/61 เขียนโดย admin 34
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี2561 เขียนโดย admin 11
วันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2561 เขียนโดย admin 11
ประชุมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 24/04/61 เขียนโดย admin 14
ประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 20/04/61 เขียนโดย admin 13
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model” 19/04/61 เขียนโดย admin 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 19/04/61 เขียนโดย admin 21
เตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ 19/04/61 เขียนโดย admin 14
“กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 11
ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 18/04/61 เขียนโดย admin 24
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 13
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สงกรานต์ปี61 11/04/61 เขียนโดย admin 14
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์2561 ผ่านระบบ Video Conference 11/04/61 เขียนโดย admin 15
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 10/04/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) ครั้งที่3/2561 เขียนโดย admin 10
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06/04/61 เขียนโดย admin 16
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวฃศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 05/04/61 เขียนโดย admin 12
การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 04/04/61 เขียนโดย admin 19
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี2561 02/04/61 เขียนโดย admin 18
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561 02/04/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์2561 เขียนโดย admin 25
กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2018 จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/04/61 เขียนโดย admin 19
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 17
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) 28/03/61 เขียนโดย admin 17
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่3 28/03/61 เขียนโดย admin 20
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสายพลังประชารัฐ 27/03/61 เขียนโดย admin 17
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 26/03/61 เขียนโดย admin 21
ประชุมคณะำทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ปฏิบัติการ) 26/03/61 เขียนโดย admin 13
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผู้เสียชีวิตจากอุบัิติเหตุรถทัวร์รับจ้าง 24/03/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ 22/03/61 เขียนโดย admin 16
โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 22/03/61 เขียนโดย admin 21
ประชุม ชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ VDO Conference ครั้งที่6/61 เขียนโดย admin 25
กิจกรรม "กาแฟยามเย็น" 21/03/61 เขียนโดย admin 16
โครงการ "ปั้นดาว" 16/03/61 เขียนโดย admin 28
วันสตรีสากล ครอบครัวและสตรีชาวกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 16/03/61 เขียนโดย admin 16
พลังสตรีกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 15/03/61/ เขียนโดย admin 19
การประชุมผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 08/03/61 เขียนโดย admin 38
โครงการ อบรมจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 08/03/61 เขียนโดย admin 35
เตรียมความพร้อมเพื่อติดตามและรายงานโครงการ แก้ปัญหาความยากจน 07/03/61 เขียนโดย admin 37
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ รอบที่1 05/03/61 เขียนโดย admin 39
ประชุมโครงการ Smart City จังหวัดกาฬสินธุ์ 05/03/61 เขียนโดย admin 49
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 02/03/61 เขียนโดย admin 43
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 49
ตรวจรับรองการประชุม PMQA ฉบับที่2 เขียนโดย admin 42
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/61 เขียนโดย admin 45
ประชุมตรวจรับรอง PMQA 19/02/61 เขียนโดย admin 59
ประชุมโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่1 19/02/61 เขียนโดย admin 73
แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Kalasin Happiness Model 14/02/61 เขียนโดย admin 102
กาแฟยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61 เขียนโดย admin 53
ประชุมซักซ้อมโครงการไทยนิยม ยั้งยืน 13/02/61 เขียนโดย admin 53
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีพ.ศ.2561 เขียนโดย admin 54
ประชุมการจัดงาน 224 กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีพ.ศ.2561 เขียนโดย admin 57
ประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านพลังงาน 12/02/61 เขียนโดย admin 52
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 08/02/61 เขียนโดย admin 59
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาความยากจน จ.กาฬสินธุ์ 02/02/61 เขียนโดย admin 93
ประชุมหารือ ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 02/02/61 เขียนโดย admin 78
ประชุมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑล จ.กาฬสินธุ์ 31/01/61 เขียนโดย admin 99
การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่31/01/61 เขียนโดย admin 87
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่5 31/01/61 เขียนโดย admin 66
ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน จ.กาฬสินธุ์ 30/01/61 เขียนโดย admin 78
กิจกรรมสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์ 30/01/61 เขียนโดย admin 59
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 54
ประชุมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ปี61 วันที่26/01/61 เขียนโดย admin 57
มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครั้งที่3 24/01/61 เขียนโดย admin 82
ร่วมเป็นเกียรติสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ปี61 เขียนโดย admin 57
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่4 เขียนโดย admin 54
วันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/01/2561 เขียนโดย admin 60
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 23/01/2561 เขียนโดย admin 54
สัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เขียนโดย admin 70
กาฬสินธุ์โมเดล : กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019 เขียนโดย admin 73
โครงการพัฒนาหนองเลิงเปือยฯ 19/01/61 เขียนโดย admin 65
กาแฟยามเช้า ประจำเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 57
จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 75
วันนเรศวรมหาราช2561 วันที่18/01/2561 เขียนโดย admin 66
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่3 เขียนโดย admin 55
ถนนสายบุญ เดือนมกราคม2561 เขียนโดย admin 61
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับGPP เขียนโดย admin 65
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.