แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 2
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์ "อนุกูลนารี" เขียนโดย admin 4
ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากได้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 7
รายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ช่วง “มาดี พบประชาชน” เขียนโดย admin 13
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรีที่ 6 เมษายน 2564 เขียนโดย admin 8
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย admin 11
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 10
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เขียนโดย admin 10
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 14
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 18
การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 11
ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เขียนโดย admin 13
กิจกรรมเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท มหกรรมโปงลาง แพรวา ปี 2564 เขียนโดย admin 16
การแสดงวงดนตรีโปงลางในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำ 2564 เขียนโดย admin 8
ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองจันทร์ คำพิพจน์ เขียนโดย admin 6
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 14
งานประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางในงาน “มหกรรมโปง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำ 2564 เขียนโดย admin 10
พิธีเปิดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 12
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ปี 2564 เขียนโดย admin 6
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทองจันทร์ คำพิพจน์ เขียนโดย admin 7
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.