แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่2 5-6/09/61 เขียนโดย admin 3
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การใช้งานเน็ตหมู่บ้านนวัตวิถี วันที่28/08/61 เขียนโดย admin 18
พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่22/08/61 เขียนโดย admin 17
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่22/08/61 เขียนโดย admin 18
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเ็ด็จพระนางเจ้าสิริิกิต์ วันที่ 12/08/61 เขียนโดย admin 20
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61 เขียนโดย admin 14
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเั้จ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61 เขียนโดย admin 11
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่09/08/61 เขียนโดย admin 17
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่07/08/61 เขียนโดย admin 16
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 17
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 16
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่่28/07/61 เขียนโดย admin 15
แสดงเจตนารมณ์ ครอบครัวสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด โครงการครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 13
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ และพระเจ้าอยู่หัว วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 14
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่26/07/61 เขียนโดย admin 11
ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่26/07/61 เขียนโดย admin 11
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น ถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่25/07/61 เขียนโดย admin 10
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ครั้งที่4/61 เขียนโดย admin 8
โครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 9
ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 12
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 13
การตรวจเยี่ยมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 14
พิธีลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่23/07/61 เขียนโดย admin 16
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่23/07/61 เขียนโดย admin 14
โครงการอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่20/07/61 เขียนโดย admin 13
โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่20/07/61 เขียนโดย admin 14
โครงการกิจกรรมกาแฟยามเย็น ครั้งที่7/61 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 13
ถนนสายบุญ เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 11
การขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่18/07/61 เขียนโดย admin 10
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 16/07/61 เขียนโดย admin 18
ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงฯ โครงการKalasin Happiness Model วันที่16/07/61 เขียนโดย admin 19
แถลงข่าวการประมูล ทะเบียนเลขสวย หมวด กต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 12
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 13
การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการ Kalasin happiness model เขียนโดย admin 15
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่2 เขียนโดย admin 15
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 25
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่2/61 วันที่03/07/61 เขียนโดย admin 12
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันที่02/07/61 เขียนโดย admin 19
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 15
ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 19
ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพชีิวิตคนจนขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์(ระยะที่1) วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 13
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 27/06/61 เขียนโดย admin 23
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่22/06/61 เขียนโดย admin 31
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่9/2561 วันที่21/06/61 เขียนโดย admin 27
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ วันที่19/06/61 เขียนโดย admin 41
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที่1 และวางแผนโครงการฯ ระยะที่2 วันที่14/06/61 เขียนโดย admin 32
โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020 วันที่ 14/06/61 เขียนโดย admin 50
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Kalasin Happiness Model วันที่13/06/61 เขียนโดย admin 34
ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 30
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่8/2561 เขียนโดย admin 45
พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61 05/06/61 เขียนโดย admin 38
ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61 เขียนโดย admin 43
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 37
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61 เขียนโดย admin 29
ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61 เขียนโดย admin 30
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 52
ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61 เขียนโดย admin 37
ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61 เขียนโดย admin 63
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 35
ประชุมโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61 เขียนโดย admin 37
Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020 02/05/61 เขียนโดย admin 62
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 30/04/61 เขียนโดย admin 35
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่9 ประจำพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 28
ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาล “ดีโนศิลป์ ถิ่นอาร์ต”@ตลาดโรงสี 27/04/61 เขียนโดย admin 52
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่2/61 27/04/61 เขียนโดย admin 28
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 35
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 22
โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 25/04/61 เขียนโดย admin 146
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี2561 เขียนโดย admin 28
วันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2561 เขียนโดย admin 23
ประชุมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 24/04/61 เขียนโดย admin 45
ประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 20/04/61 เขียนโดย admin 29
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model” 19/04/61 เขียนโดย admin 56
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 19/04/61 เขียนโดย admin 55
เตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ 19/04/61 เขียนโดย admin 28
“กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 26
ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 18/04/61 เขียนโดย admin 58
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 26
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สงกรานต์ปี61 11/04/61 เขียนโดย admin 29
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์2561 ผ่านระบบ Video Conference 11/04/61 เขียนโดย admin 28
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 10/04/61 เขียนโดย admin 33
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) ครั้งที่3/2561 เขียนโดย admin 28
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06/04/61 เขียนโดย admin 29
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวฃศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 05/04/61 เขียนโดย admin 24
การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 04/04/61 เขียนโดย admin 31
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี2561 02/04/61 เขียนโดย admin 30
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561 02/04/61 เขียนโดย admin 28
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์2561 เขียนโดย admin 46
กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2018 จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/04/61 เขียนโดย admin 30
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 29
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) 28/03/61 เขียนโดย admin 30
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่3 28/03/61 เขียนโดย admin 35
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/61 เขียนโดย admin 28
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสายพลังประชารัฐ 27/03/61 เขียนโดย admin 32
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 26/03/61 เขียนโดย admin 33
ประชุมคณะำทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ปฏิบัติการ) 26/03/61 เขียนโดย admin 25
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผู้เสียชีวิตจากอุบัิติเหตุรถทัวร์รับจ้าง 24/03/61 เขียนโดย admin 27
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ 22/03/61 เขียนโดย admin 29
โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 22/03/61 เขียนโดย admin 50
ประชุม ชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ VDO Conference ครั้งที่6/61 เขียนโดย admin 37
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.