แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการ "ปั้นดาว" 16/03/61 เขียนโดย admin 2
วันสตรีสากล ครอบครัวและสตรีชาวกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 16/03/61 เขียนโดย admin 2
พลังสตรีกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 15/03/61/ เขียนโดย admin 2
การประชุมผลการดำเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 08/03/61 เขียนโดย admin 22
โครงการ อบรมจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 08/03/61 เขียนโดย admin 22
เตรียมความพร้อมเพื่อติดตามและรายงานโครงการ แก้ปัญหาความยากจน 07/03/61 เขียนโดย admin 23
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ รอบที่1 05/03/61 เขียนโดย admin 25
ประชุมโครงการ Smart City จังหวัดกาฬสินธุ์ 05/03/61 เขียนโดย admin 28
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 02/03/61 เขียนโดย admin 26
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 33
ตรวจรับรองการประชุม PMQA ฉบับที่2 เขียนโดย admin 30
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/61 เขียนโดย admin 31
ประชุมตรวจรับรอง PMQA 19/02/61 เขียนโดย admin 47
ประชุมโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่1 19/02/61 เขียนโดย admin 55
แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Kalasin Happiness Model 14/02/61 เขียนโดย admin 54
กาแฟยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61 เขียนโดย admin 41
ประชุมซักซ้อมโครงการไทยนิยม ยั้งยืน 13/02/61 เขียนโดย admin 40
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีพ.ศ.2561 เขียนโดย admin 36
ประชุมการจัดงาน 224 กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีพ.ศ.2561 เขียนโดย admin 41
ประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านพลังงาน 12/02/61 เขียนโดย admin 37
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 08/02/61 เขียนโดย admin 44
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาความยากจน จ.กาฬสินธุ์ 02/02/61 เขียนโดย admin 70
ประชุมหารือ ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 02/02/61 เขียนโดย admin 62
ประชุมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑล จ.กาฬสินธุ์ 31/01/61 เขียนโดย admin 62
การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่31/01/61 เขียนโดย admin 65
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่5 31/01/61 เขียนโดย admin 50
ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน จ.กาฬสินธุ์ 30/01/61 เขียนโดย admin 53
กิจกรรมสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ จ.กาฬสินธุ์ 30/01/61 เขียนโดย admin 43
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 42
ประชุมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ปี61 วันที่26/01/61 เขียนโดย admin 44
มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครั้งที่3 24/01/61 เขียนโดย admin 56
ร่วมเป็นเกียรติสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ปี61 เขียนโดย admin 42
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่4 เขียนโดย admin 44
วันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/01/2561 เขียนโดย admin 40
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 23/01/2561 เขียนโดย admin 40
สัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เขียนโดย admin 51
กาฬสินธุ์โมเดล : กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019 เขียนโดย admin 51
โครงการพัฒนาหนองเลิงเปือยฯ 19/01/61 เขียนโดย admin 46
กาแฟยามเช้า ประจำเดือน ม.ค.61 เขียนโดย admin 47
จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 51
วันนเรศวรมหาราช2561 วันที่18/01/2561 เขียนโดย admin 47
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่3 เขียนโดย admin 46
ถนนสายบุญ เดือนมกราคม2561 เขียนโดย admin 48
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับGPP เขียนโดย admin 47
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่2 เขียนโดย admin 44
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่1 เขียนโดย admin 57
5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 100
กาแฟยามเช้า 28/11/2560 เขียนโดย admin 111
Big Cleaning Day (ศูนย์ราชการแห่งใหม่) 17/11/2560 เขียนโดย admin 132
ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560 เขียนโดย admin 116
ประชุม " โครงการ MICS5 " จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560 เขียนโดย admin 112
วันฝนหลวง 14/11/2017 เขียนโดย admin 111
วันปิยะมหาราช 23/10/2560 เขียนโดย admin 134
พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน 19/10/2560 เขียนโดย admin 134
ประชุมแผนแม่บท60 ครั้งที่2 วัน19/09/2560 เขียนโดย admin 196
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.