แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 1
ร่วมเดินขบวนวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 1
ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยเข้าวัดในวันธรรมสวนะ เขียนโดย admin 1
ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เขียนโดย admin 5
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 1
ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 1
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 2
สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 2) เขียนโดย admin 1
สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1) เขียนโดย admin 2
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 0
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 0
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ เขียนโดย admin 1
ประชุม VDO Conference เขียนโดย admin 1
ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 68
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เขียนโดย admin 17
ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เขียนโดย admin 26
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ในสังกัด ก.มหาดไทย ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 15
ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 23
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ เขียนโดย admin 20
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย admin 44
ร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.กาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 24
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 17
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปลาร้าโลก เขียนโดย admin 29
ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ เขียนโดย admin 18
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 37
โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต วันที่ 8/11/61 เขียนโดย admin 39
นุ่งผ้าไทยเข้าวัดในวันธรรมสวนะ เขียนโดย admin 41
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 32
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 34
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล (ตุลาคม 2561) เขียนโดย admin 24
ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 31
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ อ.สหัสขันธ์ วันที่27/10/61 เขียนโดย admin 32
ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ่คุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 33
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 28
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 23
โครงการจังหวัดเคลื่อน ประจำเดือนตุลาคม วันที่22/10/61 เขียนโดย admin 39
ถนนสายบุญ ประจำเดือน ตุลาคม วันที่17/10/61 เขียนโดย admin 20
แถลงผลงาน Kalasin Happiness Model ประจำปี61 วันที่09/10/61 เขียนโดย admin 33
โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่09/10/61 เขียนโดย admin 30
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่2 5-6/09/61 เขียนโดย admin 39
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การใช้งานเน็ตหมู่บ้านนวัตวิถี วันที่28/08/61 เขียนโดย admin 71
พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่22/08/61 เขียนโดย admin 52
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่22/08/61 เขียนโดย admin 50
แสดงเจตนารมณ์ ครอบครัวสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด โครงการครัวเรือนสีขาว ปลอดยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่28/07/61 เขียนโดย admin 43
ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่26/07/61 เขียนโดย admin 25
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ครั้งที่4/61 เขียนโดย admin 24
โครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 26
ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่24/07/61 เขียนโดย admin 24
การตรวจเยี่ยมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 27
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่23/07/61 เขียนโดย admin 31
โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่20/07/61 เขียนโดย admin 30
โครงการกิจกรรมกาแฟยามเย็น ครั้งที่7/61 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 31
ถนนสายบุญ เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 26
การขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันที่18/07/61 เขียนโดย admin 24
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 16/07/61 เขียนโดย admin 37
ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงฯ โครงการKalasin Happiness Model วันที่16/07/61 เขียนโดย admin 33
แถลงข่าวการประมูล ทะเบียนเลขสวย หมวด กต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 27
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 26
การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการ Kalasin happiness model เขียนโดย admin 38
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่2 เขียนโดย admin 33
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 57
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่2/61 วันที่03/07/61 เขียนโดย admin 26
ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 38
ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพชีิวิตคนจนขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์(ระยะที่1) วันที่28/06/61 เขียนโดย admin 39
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วันที่ 27/06/61 เขียนโดย admin 40
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่22/06/61 เขียนโดย admin 40
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่9/2561 วันที่21/06/61 เขียนโดย admin 41
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ วันที่19/06/61 เขียนโดย admin 57
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที่1 และวางแผนโครงการฯ ระยะที่2 วันที่14/06/61 เขียนโดย admin 60
โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020 วันที่ 14/06/61 เขียนโดย admin 71
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Kalasin Happiness Model วันที่13/06/61 เขียนโดย admin 56
ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561 เขียนโดย admin 44
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่8/2561 เขียนโดย admin 62
พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61 05/06/61 เขียนโดย admin 65
ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61 เขียนโดย admin 70
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 55
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61 เขียนโดย admin 47
ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61 เขียนโดย admin 66
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 85
ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61 เขียนโดย admin 55
ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61 เขียนโดย admin 84
ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 56
ประชุมโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61 เขียนโดย admin 54
Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020 02/05/61 เขียนโดย admin 86
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 30/04/61 เขียนโดย admin 52
ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาล “ดีโนศิลป์ ถิ่นอาร์ต”@ตลาดโรงสี 27/04/61 เขียนโดย admin 72
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่2/61 27/04/61 เขียนโดย admin 45
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 49
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 37
โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 25/04/61 เขียนโดย admin 262
ประชุมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 24/04/61 เขียนโดย admin 63
ประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 20/04/61 เขียนโดย admin 49
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model” 19/04/61 เขียนโดย admin 85
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 19/04/61 เขียนโดย admin 77
เตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ 19/04/61 เขียนโดย admin 50
“กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61 เขียนโดย admin 43
ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 18/04/61 เขียนโดย admin 87
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 48
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สงกรานต์ปี61 11/04/61 เขียนโดย admin 47
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์2561 ผ่านระบบ Video Conference 11/04/61 เขียนโดย admin 39
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.