แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมต้อนรับ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 2
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โบราณสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย 3
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 10
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย 7
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล-วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 7
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 6
ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะฯ ประจำปี 2563 เขียนโดย 12
ประชุมรับนโยบายจาก นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 13
ร่วมต้อนรับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 22
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย 19
ร่วมส่งนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 18
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 เขียนโดย admin 19
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2563 เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 32
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล เขียนโดย admin 32
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 33
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 29
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ เขียนโดย admin 28
“ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน” เขียนโดย admin 39
ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563 เขียนโดย admin 41
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.