แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่3 เขียนโดย admin 2
ถนนสายบุญ เดือนมกราคม2561 เขียนโดย admin 1
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับGPP เขียนโดย admin 3
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่2 เขียนโดย admin 3
จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่1 เขียนโดย admin 5
5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 27
กาแฟยามเช้า 28/11/2560 เขียนโดย admin 36
Big Cleaning Day (ศูนย์ราชการแห่งใหม่) 17/11/2560 เขียนโดย admin 53
ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560 เขียนโดย admin 41
ประชุม " โครงการ MICS5 " จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560 เขียนโดย admin 51
วันฝนหลวง 14/11/2017 เขียนโดย admin 37
วันปิยะมหาราช 23/10/2560 เขียนโดย admin 53
พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน 19/10/2560 เขียนโดย admin 58
ประชุมแผนแม่บท60 ครั้งที่2 วัน19/09/2560 เขียนโดย admin 103

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.