ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหลัก

          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา จุตาทิศ พนักงานสถิติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ เครื่องดื่ม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ จุดตรวจหลักในเขตพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนาคู อำเภอเขาวง และอำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 6 จุด ได้แก่ 1. ตู้ยามสี่แยกไฟแดง อ.ห้วยผึ้ง 2. ตู้ยามตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู  อ.นาคู 3. สามแยกเปรมพัฒนา ม.5 อ.เขาวง 4. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง 5. สี่แยกโรงเรียนบัวขาว (วันครู) 2500 อ.กุฉินารายณ์ 6. หน้าโรงเรียนแจนแลน อ.กุฉินารายณ์ โดยมี นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ชุดที่ 5 ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจดังกล่าว

190464

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.