ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ (ตรงข้ามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

line 2183983469206

line 2200840058515

line 2206341049592

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.