รายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ช่วง “มาดี พบประชาชน”

          วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนายพุฒิพงษ์ บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ร่วมจัดรายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.0 MHZ ช่วง “มาดี พบประชาชน”  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่สำคัญ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่ สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (งานนับจด ปี 2564) จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง แก่มาดีจากสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ..ข้อมูลดี ประเทศดี ชีวิตดี ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

kalasin64

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.