ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง เพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้า ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยได้ร่วมมอบผ้าห่มแก่ครัวเรือน นายสวนสวรรค์  โทไข่ศร อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 268 หมู่ ที่ 8 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มครัวเรือนสงเคราะห์) และครัวเรือนนางน้อย   นามนทา อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 9 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มครัวเรือนพัฒนาต่อได้) การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครัวเรือนยากจน

friday2664

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.