โครงการผู้ว่าฯ พาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด

          วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4) ครั้งที่ 4 เพื่อรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญ เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   

page190264

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.