กิจกรรม Big Cleaning Day

           เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันกวาดชำระล้างทำความสะอาดบริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป    

          ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำรถบรรทุกน้ำมาร่วมทำความสะอาดด้วย   

big cleaning day 1616

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.