ร่วมเป็นเกียรติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.30 น. น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ แปลงอ้อยเกษตรกร บ้านคำโพนทอง ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    

page101064

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.