การประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนธุระกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ผ่านระบบ Video conference

           เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.30 น. น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง การประชุมชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โครงการสำมะโนธุระกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  (งานนับจดปี 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

page10-02-64

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.