การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนโครงการ กา-สิน แล่นเด้อ 2021 ที่เดิมกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มติที่ประชุม จึงเห็นควรให้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

01thu644

new0764

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.