covid new

ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ (ตรงข้ามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์ "อนุกูลนารี"

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวนคินทิพย์  กั๊วสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวปวีณา  โคตะวัง ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์ "อนุกูลนารี" ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากได้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากได้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากได้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

รายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ช่วง “มาดี พบประชาชน”

รายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ช่วง “มาดี พบประชาชน”

          วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนายพุฒิพงษ์ บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ร่วมจัดรายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.0 MHZ ช่วง “มาดี พบประชาชน”  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่สำคัญ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่ สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (งานนับจด ปี 2564) จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง แก่มาดีจากสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ..ข้อมูลดี ประเทศดี ชีวิตดี ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรีที่ 6 เมษายน 2564

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรีที่ 6 เมษายน 2564

          เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรีที่ 6 เมษายน 2564  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี นำจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564

            เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแจ้งข่าวสารราชการ ติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร   ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี นำจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

          เมื่อวันพุธที่ 31  มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวสุปรียา  สอนจิตต์ พนักงานสถิติ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564  “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”  โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

          วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564

         วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

  ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์

  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ

 • ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากได้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศร

 • รายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ช่วง “มาดี พบประชาชน”

  รายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ ช่วง “มาดี พบประชาชน”

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันจักรีที่ 6 เมษายน 2564

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอา

 • ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564

  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจ

 • ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.