covid new

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

           วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.  นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 17 มกราคม 2564  โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีรั้ว และเก็บขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

           เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่

           เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนโครงการ กา-สิน แล่นเด้อ 2021 ที่เดิมกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มติที่ประชุม จึงเห็นควรให้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธา... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563

           เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแจ้งข่าวสารราชการ ติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม“ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2

กิจกรรม“ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2

          วันจันทร์ที่ 21ธันวาคม2563เวลา 07.30น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรม “ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังธรรมะในหัวข้อ อิทธิบาท 4 มีองค์ความรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้มีจิตใจดีงาม รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์โดยการขนอิฐมอญเพื่อสร้างเจดีย์ สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน ณ วัดป่าโสกเทพสถิตย์ ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี 2564

ประชุมเตรียมจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี 2564

         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี 2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

           เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรต

 • กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวั

 • พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

  พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

 • กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day

 • การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่

  การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง แนวทางการจัดทำ

 • การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผล และการลงทะเบียน การจัดวิ่งมาราธอน โครงการกา-สิน แล่นเด้อ

  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และค

 • ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563

  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • กิจกรรม“ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2

  กิจกรรม“ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2

 • ประชุมเตรียมจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ประจำปี 2564

  ประชุมเตรียมจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์” ปร

 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐก

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.