พิธีถวายกองผ้าป่าสามัคคี พระธาตุยาคู เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างถนนอิฐมอญแดงโบราณ

        วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายกองผ้าป่าสามัคคี พระธาตุยาคู เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างถนนอิฐมอญแดงโบราณทางเข้าพระธาตุยาคู ระยะทาง 125 เมตร และถวายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 29 ต้น โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

696

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.