ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

         ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญาตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 อัตรา เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฎิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยต้นเอง ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

1f1becb668180900f50f69e2dcb67fed รายละเอียดเพิ่มเติม

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.