สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

         เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติงานสถิติ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เพื่อสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่บ้านดงบ่อ หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และบ้านนาบึง หมู่ 6 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

663

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.