ข่าวมาใหม่

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564

          วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแจ้งข่าวสารราชการ ติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายน มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาค 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในชุมชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในชุมชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

           วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง ในตู้ปันสุข ณ บริเวณหน้าวัดสว่างคงคา และมอบถุงยังชีพ จำนวน 9 ราย ในชุมชนเขตเทศาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ราย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค บริโภค ณ ชุมชนดอนสวรรค์และชุมชนโรงเลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 4/2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 4/2564

          วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับพนักงานแจงนับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับพนักงานแจงนับ

          เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับพนักงานแจงนับ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของคำศัพท์ในแบบสอบถาม ขอบข่ายคุ้มรวม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวั... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหลัก

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหลัก

          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา จุตาทิศ พนักงานสถิติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ เครื่องดื่ม และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ จุดตรวจหลักในเขตพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนาคู อำเภอเขาวง และอำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 6 จุด ได้แก่ 1. ตู้ยามสี่แยกไฟแดง อ.ห้วยผึ้ง 2. ตู้ยามตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู  อ.นาคู 3. สามแยกเปรมพัฒนา ม.5 อ.เขาวง 4. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง 5. สี่แยกโรงเรียนบัวขาว (วันครู) 2500 อ.กุฉินารายณ์ 6. หน้าโรงเรียนแจนแลน อ.กุฉินารายณ์ โดยมี นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ชุดที่ 5 ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ (ตรงข้ามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์ "อนุกูลนารี"

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวนคินทิพย  กั๊วสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวปวีณา  โคตะวัง ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์ "อนุกูลนารี" ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564

  ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564

 • กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในชุมชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป

 • กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19” เพื่อส่งต่อกำลังใจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  กิจกรรม “อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 4/2564

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ระดับพนักงานแจงนับ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตส

 • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันส

 • ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

 • ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหลัก

  ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหลัก

 • ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

  ร่วมเป็นเกียรติในงาน D - Day มะม่วงกาฬสินธุ์

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์

  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.