ข่าวมาใหม่

covid new

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

         วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

โครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ การส่งเสริมภาพอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ณ เฮือนกาฬสินธุ์ – สวนดอนธรรม บ้านสะอาดใต้ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม (Workshop) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน)

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม (Workshop) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม (Workshop) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

           เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  16.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผนแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานาเทศกาลมาฆบูชา ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนประทักษิณเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นักเรียน อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการ COVID-19 ณ วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสิน... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video conference

การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video conference

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 4/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 2/2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 2/2564

          วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 2/2564 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

              วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวอัษชิษฐา  สายสวัสดิ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เรทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลำห้วยฟ้าผ่า บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 6 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564 และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564 และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564

           วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ประจำปี 2564” และ “พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ และห้องเจ้าเมืองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง เพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้า ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยได้ร่วมมอบผ้าห่มแก่ครัวเรือน นายสุระพล อนุมาตร์ อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มครัวเรือนสงเคราะห์) และครัวเรือนนางสาวบุญมี  ปิตตานัง อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มครัวเรือนพัฒนาต่อได้) การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของเค... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • แจ้งเวียน ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอ

 • พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

  พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 • โครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

  โครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแ

 • การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม (Workshop) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน)

  การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม (Workshop) โครงการสำรวจข้

 • งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

  งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเท

 • การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video conference

  การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชา

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง 2/2564

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564 และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564

  พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ป

 • ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model : ค

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.