ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

           เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ นางสาวรุ่งนภา จุตาทิศ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติกาฬสินธุ์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยในเบื้องต้นสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินจำนวน 7,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 11 บ้านนาเชือกเหนือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

pictures63

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.