ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563

          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563 ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านห้วยเตยหลานปู่ ต.เว่อ อ.ยางตลาด หมู่ 2 บ้านชัยศรี ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก และหมู่ 12 บ้านภูฮัง ตงดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

240663

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.