ข่าวมาใหม่

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี

           เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดชัยมงคล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

           เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563” โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวั ดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ (บ.ข.ส.) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2563

         เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาล้างทำความสะอาดตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ ร องผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2563

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2563

          เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ” ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยธวัช   เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563

           เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563

           วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

ประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

           วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning Day สู้ภัย COVID - 19

กิจกรรม Big Cleaning Day  สู้ภัย COVID - 19

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day มาตรการป้องกันความเสี่ยง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายในบริเวณสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และเน้นในจุดที่ใช้งานร่วมกัน เพื่... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day มาตรการป้องกันความเสี่ยง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

  พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และว

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันค

 • กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2563

  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระล

 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2563

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ

 • ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563

  ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • ประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

  ประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

 • กิจกรรม Big Cleaning Day  สู้ภัย COVID - 19

  กิจกรรม Big Cleaning Day สู้ภัย COVID - 19

 • กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.