ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อำเภอยางตลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจต่าง ๆ และโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

03.03

03.03

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.