ร่วมประชุมกลุ่มอำเภอ ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์

           เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มอำเภอ ครั้งที่ 1 การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

191162

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.