กิจกรรม “ธรรมะในดวงใจ”

      วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.15 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “ธรรมะในดวงใจ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังธรรมะในหัวข้อ อริยสัจ 4 มีองค์ความรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้มีจิตใจดีงาม รวมทั้งทำความสะอาดลานวัดและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นที่น่าชื่นชมแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดป่าดอนยาง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

181162

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.