เนื้อหา

การท่องเที่ยวและการกีฬา

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงานวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" ประจำปี 2563

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ขาย/ผู้ประกอบการ "นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปปลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ขาย/ผู้ประกอบการ "นำฮอยทวารวดี ปีใหม่มเมืองฟ้าแดด" จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว "นำฮอยทราวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด" จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

เที่ยวถิ่นไดโนเสาร์ ปี 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินความคิดเห็นฯ มหกรรมโปงลาง แพรวา 224 ปี ประจำปี 2561

กาฬสินเมืองรอง เยือนถิ่น...ไดโนเสาร์ ปี 2561

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกาฬสินธุ์ ปี 2560

เยือนถิ่นดินแดน...ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยววิถีไทยแก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ปี 2560

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.