ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 อัตรา เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฎิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยต้นเอง ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 

อ่านรายละเอียด 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2562 วันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อ่านรายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

อ่านรายละเอียด

 

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.