เตรียมความพร้อมเพื่อติดตามและรายงานโครงการ แก้ปัญหาความยากจน 07/03/61

28810252 1516218721828334_435565576_o 

     วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ ติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ  เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องปฏิบัตการแก้ปัญหาความยากจน ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

28822141 1516218918494981_1114964890_o28822577 1516219428494930_1117184764_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.