โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

111           

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ ออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2561 เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทไปในบริการแก่ประชาชน ในครั้งนี้ สนง.สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำข้อมูลทางกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น สำมะโนอุตสาหกรรม2560 แผนแม่บทสถิติประเทศไทย เป็นต้น  ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

 

28312412 1502586869858186_671306317_o28312846 1502719663178240_576767012_o28342773 1502585529858320_1088953028_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.