แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ Kalasin Happiness Model 14/02/61

 

28126579 1494263184023888_1835285495_o

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ครั้งที่1/2561 เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นในแนวทางเดียวกันกับภายใต้โครงสร้างการบริหารที่มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

28034777 1494258487357691_1852744894_o112111

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.