กาแฟยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61

 

111   

                  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคีฯ ได้จัด กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เพื่อให้สมาชิกชมรม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ได้พบปะหารือข้อราชการตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้จัด ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

28081201 1494182270698646_1055673278_o28124252 1494182717365268_1981523779_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.