ประชุมซักซ้อมโครงการไทยนิยม ยั้งยืน 13/02/61

 

111

              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนฯ ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

28034346 1493421177441422_1672362201_o11228032958 1493420947441445_701763425_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.