ประชุมการจัดงาน 224 กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีพ.ศ.2561

 

28081927 1493290947454445_1402641989_o

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมการจัดงาน 224 กาฬสินธุ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดการจัดงาน 224 ปี ในระหว่างวันที่ 26 ก.พ.- 7 มี.ค. 61 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

28080106 1493291407454399_684741369_o28034040 1493291167454423_194134131_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.