ประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านพลังงาน 12/02/61

 

27990595 1492454437538096_1907762734_o

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านพลังงาน เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาชุมชน/กลุ่มเกษตรได้เป็นอย่างดี ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น3 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


28080172 1492454827538057_1596392145_o28035246 1492456410871232_1173365322_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.