จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่1

26540183 1453542038096003_840483094_o                                  

                         วันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ดำเนินรายการวิทยุ“เปิดม่านความคิด...สถิติ ชวนรู้” ครั้งที่1 ในหัวข้อเรื่อง มารู้จัก..สำนักงานสถิติจังหวัดกันเถอะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภารกิจ บทบาท และหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ประชาชนได้ทราบ ถ่ายทอดสดผ่านทาง FM. 93.0 MHz สวท.กาฬสินธุ์ ทุกวันพุธ ของเดือน มกราคม เวลา 10.35-11.00 น26541033 1453543231429217_745308265_o26540571 1453541878096019_1211356445_o26543782 1453521454764728_671564126_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.