กาแฟยามเช้า 28/11/2560

       ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดกาฬสินธุ์

24167480 1419243428192531_1738274952_o24169504 1419247998192074_1098697179_o24201378 1419247438192130_114912873_o24167528 1419243018192572_1607455180_o

24197260 1419246291525578_341821061_o

24209217 1419249734858567_1186264014_o

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.