ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

23634107 1408390695944471_592783216_o                

                 นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเกียรติเยี่ยมชม สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์(ศูนย์ราชการแห่งใหม่) เนื่องด้วยย้ายสำนักงานใหม่  และมอบนโยบายแก่สถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23659879 1408373275946213_2053316535_o23660043 1408393222610885_1886284161_o23634337 1408391165944424_571783349_o23659743 1408368545946686_1029647036_o

23715343 1409138469203027_1712969729_o23732183 1409137912536416_598550975_o23698407 1409138279203046_1052111929_o23732334 1409138942536313_1527508837_o

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.