ประชุม " โครงการ MICS5 " จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

23660106 1408303389286535_875471429_o

                     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม "การนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย พ.ศ.2558-2559" สำหรับ 5 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

23634423 1408303489286525_1699600594_o23659975 1408373835946157_1764886658_o23659761 1408303282619879_225826167_o 23698677 1408298172620390_1699242805_o23714982 1408298379287036_602535384_o 23660007 1408579889258885_1368829814_o 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.