พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน 19/10/2560

          ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทารไฟหลวง ให้กับทุกจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

22690065 1385015554948652_1740619518_o

22662758 1385015751615299_1171945155_o 

22690415 1385016951615179_514649104_o

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.