รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2550-2560

 

sss cover


-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2560

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2559

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 

-----------------------------------------------------------------------------------

57

-----------------------------------------------------------------------------------

56

-----------------------------------------------------------------------------------

55

-----------------------------------------------------------------------------------

54

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2553 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2551 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2550 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.