รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

 

sss cover


 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2563

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2562 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2560

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2559

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2556

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2555

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2554

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2553 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2551 

-----------------------------------------------------------------------------------

- รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2550 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.