แผนงานโครงการประจำเดือน

 

แผนการโครงการสำรวจ ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.