อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่2 5-6/09/61

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่2 5-6/09/61

 


เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างการรับรู้ในการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน (๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด) จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การใช้งานเน็ตหมู่บ้านนวัตวิถี วันที่28/08/61

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การใช้งานเน็ตหมู่บ้านนวัตวิถี  วันที่28/08/61

 


           28 สิงหาคม 2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน หลักสูตร การส่งเสริมและเพิ่มมูลค... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่22/08/61

พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่22/08/61

 


         วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจัง... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่22/08/61

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่22/08/61

 


          วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเ็ด็จพระนางเจ้าสิริิกิต์ วันที่ 12/08/61

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเ็ด็จพระนางเจ้าสิริิกิต์ วันที่ 12/08/61

 


                        วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี ถ... อ่านเพิ่มเติม...

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61

 


                   วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริ อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเั้จ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเั้จ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61

 


            วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่09/08/61

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่09/08/61

 


         วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่07/08/61

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9  วันที่07/08/61

 

           วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่28/07/61

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่28/07/61

 


                      วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่2 5-6/09/61

  อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่2 5-6/09/61

 • อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การใช้งานเน็ตหมู่บ้านนวัตวิถี  วันที่28/08/61

  อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การใช้งานเน็ตหมู่บ้านนวัตวิถี

 • พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่22/08/61

  พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่22/08/61

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่22/08/61

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่22/08/

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเ็ด็จพระนางเจ้าสิริิกิต์ วันที่ 12/08/61

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเ็ด็จพระนางเจ้าสิริิกิต์ วัน

 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันท

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเั้จ้าสิริกิต์ วันที่ 12/08/61

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเั้จ้าส

 • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ วันที่09/08/61

  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ

 • พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9  วันที่07/08/61

  พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมร

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่28/07/61

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

ตัวชี้วัด

          - Infographic ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์.

          - ตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัดกาฬสินธฺุ์

3002  

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.