ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

           วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในการนี้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

           วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในการนี้นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ตำบลกาฬสินธุ์    อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์<... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

           เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

          วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น.  นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2562 โดยมีข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (29 พฤศจิกายน 2562)

โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (29 พฤศจิกายน 2562)

          วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดในการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ถือปิ่นโต เพื่อสร้างค่านิยมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ โรงอาหารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562

           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562 ในการนี้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย ในการนี้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน

 • ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาค

 • ร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  ร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 • ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

 • ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (29 พฤศจิกายน 2562)

  โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (29 พฤศจิกายน 2562)

 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จ

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-1381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.