ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประจำสถิติแห่งชาติ  วันที่27/12/2650

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่28/11/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่ 17/11/2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์   วันที่6/11/2560     ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ สสช. เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯ รายละเอียด

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียด 

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 รายละเอียด

ค่านิยม"การให้และรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.