ร่วมพิธีวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

ร่วมพิธีวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2562

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2562

 

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสเปิดที่ทำการไปรษณีย์อำเภอนาคู โดยมีนายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ นายอำเภอนาคู เป็นประธานเปิดงาน  ณ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (1 พฤศจิกายน 2562)

โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (1 พฤศจิกายน 2562)

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมชมนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity”

ร่วมชมนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity”

 

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมชมนิทรรศการ  “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” โดยภายในงานมีการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 300 บูธ เน้นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 –31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2562

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2562

 

          เมื่อวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 10 ณ วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาและพฺิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาและพฺิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ นายมนตรี จันทร์ศรี ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร ช่วยศรี ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจะเด็จ ชมชื่น หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในว้นปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ร่วมพิธีวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

  ร่วมพิธีวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

 • ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2562

  ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2562

 • ร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

  ร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ อ.นาคู จ

 • โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (1 พฤศจิกายน 2562)

  โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต (1 พฤศจิกายน 2562)

 • ร่วมชมนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity”

  ร่วมชมนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity”

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2562

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จ

 • พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล

 • พิธีวางพวงมาลาและพฺิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีวางพวงมาลาและพฺิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวั

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.