ประชุมแผนแม่บท60 ครั้งที่2 วัน19/09/2560

ประชุมแผนแม่บท60 ครั้งที่2 วัน19/09/2560

 

                                               

                                                     วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณารายการผังสถิติทางการตามยุทธศาสตร์และPositioning ของจังหวัด พิจารณารายการผังสถิต... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน 19/10/2560

พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน 19/10/2560

          ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทารไฟหลวง ให้กับทุกจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันฝนหลวง 14/11/2017

วันฝนหลวง 14/11/2017

 

                         วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม " โครงการ MICS5 " จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

ประชุม

                     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม "การนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย พ.ศ.2558-2559" สำหรับ 5 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

   

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

                

                 นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเกียรติเยี่ยมชม สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์(ศูนย์ราชการแห่งใหม่) เนื่องด้วยย้ายสำนักงานใหม่  และมอบนโยบายแก่สถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day (ศูนย์ราชการแห่งใหม่) 17/11/2560

Big Cleaning Day (ศูนย์ราชการแห่งใหม่) 17/11/2560

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิการยน 2560 ณ ศูนย์รายชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อม พิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

กาแฟยามเช้า 28/11/2560

กาแฟยามเช้า 28/11/2560

       ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ

 

             ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล อ่านเพิ่มเติม...

จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่1

จัดรายการ

                                  

                         วันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ประชุมแผนแม่บท60 ครั้งที่2 วัน19/09/2560

  ประชุมแผนแม่บท60 ครั้งที่2 วัน19/09/2560

 • พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน 19/10/2560

  พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน 19/10/2560

 • วันปิยะมหาราช 23/10/2560

  วันปิยะมหาราช 23/10/2560

 • วันฝนหลวง 14/11/2017

  วันฝนหลวง 14/11/2017

 • ประชุม

  ประชุม " โครงการ MICS5 " จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

 • ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

  ตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/11/2560

 • Big Cleaning Day (ศูนย์ราชการแห่งใหม่) 17/11/2560

  Big Cleaning Day (ศูนย์ราชการแห่งใหม่) 17/11/2560

 • กาแฟยามเช้า 28/11/2560

  กาแฟยามเช้า 28/11/2560

 • 5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ

  5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ

 • จัดรายการ

  จัดรายการ "เปิดม่านความคิด...สถิติชวนรู้"ครั้งที่1

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.