ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

 

         เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี พระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดงาน AMAZING KALASIN : ภูมินวัตวิถีของดีกาฬสินธุ์

ร่วมพิธีเปิดงาน AMAZING KALASIN : ภูมินวัตวิถีของดีกาฬสินธุ์

 

       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ในพิธีเปิดงาน AMAZING KALASIN : ภูมินวัตวิถีของดีกาฬสินธุ์” จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ เดินแบบแสดงแฟชั่นผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1/2562

 

       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สะอาด สวยงาม โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์อำเภอกุฉินารายณ์

อบรมโครงการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์อำเภอกุฉินารายณ์

 

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) ของอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอเขาวงและอำเภอนาคู ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประชุมเพื่อติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในการนี้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมวาระยามเช้า Morning Brief ครั้งที่ 6 /2562

ประชุมวาระยามเช้า Morning Brief ครั้งที่ 6 /2562

 

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมวาระยามเช้า Morning Brief ครั้งที่ 6 / 2562 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในการนี้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

 

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี บ้านสูงเนิน หมู่ 10 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ในการนี้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอเขาวง)

สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอเขาวง)

 

          เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอลงพื้นที่อำเภอเขาวง เพื่อชี้แจง ที่มา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดกาฬสินธุ์ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานเชิงสถิติในเชิงพื้นที่ ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาวง

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอนาคู)

สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอนาคู)

 

          เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอลงพื้นที่อำเภอนาคู เพื่อชี้แจง ที่มา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดกาฬสินธุ์ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานเชิงสถิติในเชิงพื้นที่ ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ( อำเภอห้วยผึ้ง )

สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ( อำเภอห้วยผึ้ง )

 

          เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอลงพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง เพื่อชี้แจง ที่มา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) จังหวัดกาฬสินธุ์ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ระดับอำเภอ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานเชิงสถิติในเชิงพื้นที่ ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทาง

 • ร่วมพิธีเปิดงาน AMAZING KALASIN : ภูมินวัตวิถีของดีกาฬสินธุ์

  ร่วมพิธีเปิดงาน AMAZING KALASIN : ภูมินวัตวิถีของดีกาฬสินธุ์

 • กิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1/2562

  กิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1/2562

 • อบรมโครงการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์อำเภอกุฉินารายณ์

  อบรมโครงการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์อำเภอกุฉินาราย

 • ประชุมเพื่อติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Kalasin happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  ประชุมเพื่อติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนิน

 • ประชุมวาระยามเช้า Morning Brief ครั้งที่ 6 /2562

  ประชุมวาระยามเช้า Morning Brief ครั้งที่ 6 /2562

 • พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

  พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

 • สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอเขาวง)

  สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอเขาวง)

 • สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอนาคู)

  สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (อำเภอนาคู)

 • สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ( อำเภอห้วยผึ้ง )

  สร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ( อำเภอห้วยผึ้

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.