รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที่1 และวางแผนโครงการฯ ระยะที่2 วันที่14/06/61

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที่1 และวางแผนโครงการฯ ระยะที่2  วันที่14/06/61

 


           วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมรายงานผลการประเมินคว... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020 วันที่ 14/06/61

โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020  วันที่ 14/06/61

 


           วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นาง อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561

ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561

 


     วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 07.30 น. อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61 05/06/61

พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61  05/06/61

 

         

              วันที่ 5 อ่านเพิ่มเติม...

ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61

ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61

 


             วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 


          วันที่ 17 อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

 กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

 


           วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.00 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ นางสาวธวัล อ่านเพิ่มเติม...

ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61

ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม  16/05/61

 


        วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมกิจกรรมถนนสายบุญ ตามโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดความรัก ความสามัคคี ด้... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที่1 และวางแผนโครงการฯ ระยะที่2  วันที่14/06/61

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการKalasin Happiness Model ระยะที

 • โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020  วันที่ 14/06/61

  โครงการ Smart City กาฬสินธุ์ 2020 วันที่ 14/06/61

 • ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Kalasin Happiness Model  วันที่13/06/61

  ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Kalasin Happiness Model วันที่13/06/61

 • ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561

  ประชุม วาระยามเช้า(Morning Brief) ครั้งที่5/2561

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่8/2561

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน ครั้งที่8/2561

 • พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61  05/06/61

  พิธีมอบเงินกู้ยืมฯ คนพิการ ครั้งที่1/61 05/06/61

 • ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61

  ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว 04/06/61

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 • กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

  กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

 • ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม  16/05/61

  ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.