โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 25/04/61

โครงการ Kalasin  Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 25/04/61

 


          วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี2561

 


          วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผ... อ่านเพิ่มเติม...

วันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2561

วันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2561

 


     วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัด อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 24/04/61

ประชุมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 24/04/61

 


        วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้  นางกัญญ์ลภัส อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 20/04/61

ประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 20/04/61

 


วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ปฏิบัติการ) ตามที่จังหวัดก... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model” 19/04/61

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model” 19/04/61

 


วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมทำบุ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 19/04/61

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 19/04/61

 


             วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้       นายพุฒิ อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ 19/04/61

เตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ 19/04/61

 


          วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 อ่านเพิ่มเติม...

“กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61

“กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61

 


วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ อ่านเพิ่มเติม...

ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 18/04/61

ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 18/04/61

 


                    วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้   นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการ Kalasin  Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 25/04/61

  โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 25

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี2561

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เทศ

 • วันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2561

  วันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2561

 • ประชุมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 24/04/61

  ประชุมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง

 • ประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน 20/04/61

  ประชุมคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐา

 • ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model” 19/04/61

  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 19/04/61

  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประช

 • เตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ 19/04/61

  เตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ 19/0

 • “กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61

  “กิจกรรมกาแฟยามเช้า” เดือน เม.ย.61

 • ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 18/04/61

  ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.