โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 


          วันที่ 17 อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

 กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

 


           วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.00 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ นางสาวธวัล อ่านเพิ่มเติม...

ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61

ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม  16/05/61

 


        วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมกิจกรรมถนนสายบุญ ตามโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เกิดความรัก ความสามัคคี ด้... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561

 


        วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61

ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61

 


       วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา จุตาทิศ พนักงานสถิติ ร่วมประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบู อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61

ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61

 


         วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างย... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม

ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม

  

             วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.30 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61

ประชุมโครงการ    คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61

 


         วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวา... อ่านเพิ่มเติม...

Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020 02/05/61

Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020  02/05/61

 


            วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวธวัล อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 30/04/61

กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 30/04/61

 


          วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 • กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

  กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 16/05/61

 • ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม  16/05/61

  ถนนสายบุญ ประจำเืดือน พฤษภาคม 16/05/61

 • ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ครั้งที่ 2/2561

  ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑล

 • ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี61 09/05/61

  ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสน

 • ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61

  ประชุมยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด 08/05/61

 • ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม

  ประชุมวาระยามเช้า ( Morning Brief ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่4/2561

 • ประชุมโครงการ    คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่2 02/05/61

  ประชุมโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร

 • Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020  02/05/61

  Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ Smart City 2020 02/05/6

 • กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 30/04/61

  กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบ

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.