ประชุมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวพัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์และข้าราชการในสำนักงานร่วมประชุมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนา ปี 2558-2563 ซึ่งโครงการนี้มีเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์  ได... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน                ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา     รายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    ประชุมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจ

  • ประชาสัมพันธ์โครงสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วครา

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง ชั้น 4 อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 4600   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:0-4381-1747 Fax:0-4381-2051